Om Springflod

Springflod är en konsultbyrå verksam inom cybersäkerhet med fokus på bank- och finanssektorn.

Stefan Pettersson

konsult (vd)

Stefan tjänstgör som rådgivare i säkerhetsfrågor och riskhantering åt team och projekt inom finansiella sektorn.

Martin da Fonseca

senior konsult

Martin har långt erfarenhet av att leda och driva transformation inom flera sektorer. Han är specialiserad på dataskydd och GRC.

Niklas Volcz

konsult

Niklas arbetar med mjukvaruutveckling, säkerhetstestning och sårbarhetshantering inom bank, fintech och andra transaktionsintensiva sektorer.

Aktuellt

Brott mot banksekretess enligt SwedSec

Läs inlägget här

Aktuellt

Att tänka på när du tar in en säkerhetskonsult

Läs inlägget här